تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ای

تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ای

مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ه ای در فرمت ورد در 42 صفحه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 3668 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ای

فروشنده فایل

کد کاربری 14555

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

مقدمه

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

ویژگیهای آبیاری قطره ای

عوامل مؤ‍ثر در آبیاری قطره ای

محدودیت های استفاده از سیستم آبیاری قطره ای

اجزای مهم سیستم آبیاری قطره ای

قسمتهای اصلی سیستم آبیاری قطره ای شامل قطعات زیر می باشند

انواع قطره چکانها

بر حسب مقدار دبی

قطره چکان با مدار و مسیر کوتاه

قطره چکانهای چند دهانه ای

گسیلنده قابل تنظیم

گسیلنده خیلی ریز

لوله های غلاف دار

لوله های روزنه دار

نحوه اتصال گسیلنده ها به لوله جانبی

ویژگیهای گسیلنده ها

انسداد گسیلنده ها

انسداد فیزیکی

انسداد شیمیایی

انسداد بیولوژیکی

شبکه لوله های توزیع آب

لوله های جانبی

لوله های نیمه اصلی

لوله های اصلی

نحوه اتصال لوله های آزبست سیمان

نحوه اتصال لوله های پلاستیکی

لوازم و ابزار مورد نیاز

روش کار

شیرهای کشویی

شیرهای پروانه ای

شیرهای الکتریکی

کنتور آب

فیلتر ها

فیلتر شنی

فیلتر توری دار

فیلتر سانتریفوژی

تغذیه گیاه از طریق آبیاری قطره ای

مزایا

ملاحظات

دستگاه های تزریق

معمولاً سه رو ش مختلف تزریق بکار می رود ( شکل 23-7 ) که عبارتند از :

تجهیزات برقی مورد نیاز در دستگاه های پمپاژ

طریقه به کار انداختن سیستم آبیاری قطره های

رفع انسداد گسیلنده ها

رفع انسداد فیزیکی

رفع انسدا د شیمیایی

رفع انسداد مواد آلی

سرویس و نگهداری دستگاههای برقی ایستگاه پمپاژ

سرویس و نگهداری فیلترها

سرویس های لازم در شروع فصل آبیاری

سرویس و مراقبتهای لازم در حین کار

سرویس و مراقبتهای لازم در پایان فصل

توجه

 

مقاله الزام گسترش آبیاری قطره ای زیرسطحی در توسعه کشاورزی پایدار

الزام گسترش آبیاری قطره ای زیرسطحی در توسعه کشاورزی پایدار … در ایران کشاورزی با مصرف 93 درصدی آب به عنوان مهم ترین مصرف کننده منابع آب شناخته میشود.
مقاله ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای در حال کار با آب های لب شور از نظر …

انسداد قطره چکان ها به عنوان مهمترین مشکل در آبیاری قطره ای مطرح می باشد. … محمود فرومدی – کارشناس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان (شاهرود) …
از سامانه هاي آبياري قطره ای – تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی

عنوان. : بهره برداری و نگهداري از سامانه هاي آبیاري قطره ای. نویسنده. : امیر اسالمی. تهیه شده در. : مؤسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی دفتــر شــبکه ملــی …
آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اي در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻧﯿﺎزﻣ – پژوهش آب در کشاورزی

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ. 1379(. ) ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر. ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﻨﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ. -. ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﻣﺆﺛﺮ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در. ﺗ. ﺤﻘﯿﻘﯽ. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ” ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎز. وﮐﺎرﻫﺎي.
بررسی تاثیر روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی و دور آبیاری …

با توجه به کمبود منابع آب، بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی امری اجتناب … امروزه روند بهبود، تکامل و استفاده از شیوه آبیاری قطره ای به عنوان یکی از … این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از روش زیر سطحی آبیاری قطره ای در دورهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *